EuSklad Logo

Digitalna transformacija Silveco, Grosuplje, d.o.o.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja Silveco, Grosuplje, d.o.o. Cilji operacije so:

  • Izvedba digitalne transformacije,
  • izboljšanje kompetenc,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter namen naložbe izvedba ukrepov digitalne transformacije skladnih z akcijskim načrtom.

Celotna vrednost operacije: 167.067,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19 v višini do 100.000,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si